Botniarosk

Kilpailujen ja arvontojen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä
23.5.2018
 
1
Rekisterinpitäjä
Oy Botniarosk Ab
Raatihuoneenkatu 1 a 3
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 01019 3400
 
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
tiedottaja Taru Jussila
Raatihuoneenkatu 1 a 3
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 0405945121
 
3
Rekisterin nimi
Botniarosk Oy:n kilpailujen ja arvontojen tietosuojaseloste
 
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kilpailun ja arvonnan yhteydessä annettuja henkilö- ja yhteystietoja käytetään vain voittajien valintaan ja palkintojen perille toimittamiseen. Kilpailuun ja arvontaan osallistuneiden yhteystiedot hävitetään palkintojen arvonnan ja toimittamisen jälkeen. Rekisteriä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.
 
5
Rekisterin tietosisältö
Kilpailuun tai arvontaan osallistuneen nimi ja yhteystiedot.
 
6
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä olevat henkilöt ovat itse luovuttaneet yhteystiedot.
 
7
Tietojen vastaanottajat
Tietoja ei luovuteta
 
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä
 
9
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot tuhotaan kun palkinnot on arvottu.
 
10
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoa sisältävät paperit säilytetään luottamuksellisina ja tuhotaan arvonnan jälkeen tietosuojamateriaalina tuhottavaksi. Sähköiset listat tuhotaan asianmukaisesti.
 
11
Oikeus tietojen tarkastamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään joko kirjallisesti lomakkeella rekisterin yhteyshenkilölle, tai käymällä Oy Botniarosk Ab:n toimistolla Kristiinankaupungissa, jolloin on varauduttava todistamaan henkilöllisyys.
Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
 
12
Oikeus tietojen korjaamiseen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
 
13
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu) jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.