Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

21.10.2014 09:50:36

KIPSILEVYT JA KATTOHUOPA

Oy Botniarosk Ab on ottanut käyttöön uuden vastaanottojärjestelmän kipsilevyille ja bitumikattohuovalle Teuvan jätekeskuksessa.

Oy Botniarosk Ab on ottanut käyttöön uuden vastaanottojärjestelmän kipsilevyille ja bitumikattohuovalle Teuvan jätekeskuksessa (Horontie 526). Nämä materiaalit on aikaisemmin vastaanotettu kaatopaikkajätteenä, mutta jatkossa kipsilevyt ja kattohuopa lajitellaan erikseen hyötykäyttöä varten.

Kipsilevyt lajitellaan erikseen. Kipsijäte saa sisältää pinnoitteita kuten maaleja ja tapetteja sekä nauloja, ruuveja ja niittejä.

Bitumikattohuopa lajitellaan erikseen. Materiaalista poistetaan isommat puu-, eristysvilla-, metalli- ja muovipalat sekä sora jne. Kattohuopa saa sisältää nauloja, ruuveja ja niittejä sekä pienempiä puupaloja ja eristysvillaa (1-2 cm).
Huom! 1930-1980 -luvuilta peräisin oleva bitumikattohuopa, esim. tuotemerkit Icopal A4000 tai Johns Manville saattavat sisältää asbestia. Jos kattohuopa on peräisin näiltä vuosikymmeniltä, on ilmoitettava tuotenimi tai hankittava todistus siitä, ettei materiaali sisällä asbestia, muuten se otetaan vastaan asbestijätteenä. Kattohuovasta, joka sisältää/jonka epäillään sisältävän PAH-yhdisteitä, tulee ottaa analyysinäyte. Analyysinäytteen todistuksesta tulee käydä ilmi materiaalin PAH-pitoisuus. Kattohuovan PAH-yhdisteiden sallittu raja-arvo on 200 mg/kg.

Kipsijätteen ja bitumikattohuovan vastaanottohinta jätekeskuksessa on 100 €/tonni + alv (24 %).

Oy Botniarosk Ab:n tavoitteena on vähentää kaatopaikkajätteen osuutta ja lisätä kierrätettävän materiaalin osuutta. Kipsilevyjen ja kattohuovan kierrätys säästää luontoa ja vähentää ulkomailta tuodun materiaalin tarvetta, mikä myös minimoi kuljetuksia. Kipsijäte käytetään kipsiteollisuuden raaka-aineena ja kattohuopa murskataan ja käytetään asfaltin raakamateriaalina.

Lisätietoja antaa käyttöpäällikkö Kari Simpura
Puh. 020 766 1448
kari.simpura@botniarosk.fi