BotniaroskBotniaroskBotniaroskBotniaroskBotniarosk

Välkommen till Oy Botniarosk Ab:s hemsidor!

Oy Botniarosk Ab är ett avfallsverket som grundades av åtta kommuner 1996. Oy Botniarosk Ab sköter avfallshanteringen inom detta område enligt avfallslagen. Inom verksamhetsområdet bor 46 304 personer (31.12.2010).

Bolaget har som mål att återvinna största delen av avfallet. Avfall som lämpar sig för återvinning tas emot vid ekopunkterna och återvinningsstationerna. Farligt avfall tas emot vid återvinningsstationerna.

                  

 


Från kierratys.info kan du söka efter din närmaste insamlingsställe för avfall: https://www.kierratys.info/


Händelser på återvinningsstationerna:

- Gratis mottagning av ris och krattningsavfall från hushåll under den snöfria årstiden (i Östermark på avfallscentralen, Horontie 526)


 
Vi finns på Facebook

Aktuellt

Ajankohtaista

Tips

RIS OCH KRATTNINGSAVFALL GRATIS TILL ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

Gratis mottagning från hushåll under den snöfria årstiden.

( i Östermark mottagningen på avfallscentralen, Horontie 526).