BotniaroskBotniaroskBotniaroskBotniaroskBotniarosk

Välkommen till Oy Botniarosk Ab:s hemsidor!

Oy Botniarosk Ab är ett avfallsverket som grundades av åtta kommuner 1996. Oy Botniarosk Ab sköter avfallshanteringen inom detta område enligt avfallslagen. Inom verksamhetsområdet bor 46 304 personer (31.12.2010).

Bolaget har som mål att återvinna största delen av avfallet. Avfall som lämpar sig för återvinning tas emot vid ekopunkterna och återvinningsstationerna. Farligt avfall tas emot vid återvinningsstationerna.

 

 


Från kierratys.info kan du söka efter din närmaste insamlingsställe för avfall

https://www.kierratys.info/


Händelser på återvinningsstationerna:

- Gratis mottagning av ris och krattningsavfall från hushåll under den snöfria årstiden (i Östermark på avfallscentralen, Horontie 526)

TILL RISAVFALL FÅR MAN LÄGGA:
- kvistar och ris
- hagtorn
- slanor med en diameter under 10cm

Risavfallet får inte innehålla jord, stenar eller stubbar
TILL KRATTNINGSAVFALL FÅR MAN LÄGGA:
- löv
- gräs, trädgårdsrens
- flisat ris
- halmrester av fågelkärvar
- rötter från bärbuskar om de får plats i en öppning på max. 50 x 50 cm

Sortera ris och trädgårdsavfall separat!


 

Det finns nu totalt 27 Rinki-ekopunkter. Rinki Oy ansvarar för Rinki-ekopunkternas tömning och städning genom deras egna entreprenörer.

RINKI-EKOPUNKTERNA

Har ni frågor om Rinki-ekopunkter eller sortering på Rinki-ekopunkterna, så klicka på adress www.rinkiin.fi/for-hushall/


 

Vi finns på Facebook


Aktuellt

Ajankohtaista

Tips