Botniarosk
 

Täältä löytyvät lomakkeet asiakastietojen muuttamiseen tai ilmoitusten tekoon. Osa lomakkeista toimii siten, että ne voi täyttää ruudulla ja lähettää meille hyväksymällä napin painalluksella. Osa lomakkeista on tulostettavia ja ne voi täytön jälkeen lähettää meille joko postitse, tai sähköpostin liitteenä.