Botniarosk

Ekomaksulaskun tietojen päivittäminen

Jos ekomaksulaskussa on virheellisiä tietoja tulee muutokset tehdä 7 päivän kuluessa laskun saapumisesta.
Huom! jos lasku on suoraveloituksessa tulee muutokset tehdä 4 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Lasku ja sen tiedot perustuvat laskutushetkellä tiedossa oleviin tietoihin, jotka ovat voimassa siihen saakka kunnes uudet tiedot on ilmoitettu Oy Botniarosk Ab:lle.
Muutoksista voi ilmoittaa laskun liitteenä olevalla lomakkeella tai elektronisesti kotisivuilta.

 


 

Taloyhtiöiden isännöitsijät
Asunto-osakeyhtiölle ekomaksulasku lähetetään silloin, jos kerros- ja rivitalossa asuntoja on 3 tai enemmän. Laskutusperusteena on asuntojen lukumäärä, mutta ekomaksu maksetaan vain asutuista asunnoista. Isännöitsijän tuleekin ilmoittaa Botniaroskille, jos asuttuja asuntoja on eri määrä kuin laskussa.

 


 

Omakotitalot
Oy Botniarosk Ab:n asiakasrekisterissä olevat tiedot perustuvat väestörekisterikeskuksen tietoihin. Asiakasrekisterin/ekomaksulaskun tietoja päivitetään siten, että asiakkaat ilmoittavat itse Oy Botniarosk Ab:lle osoite- ja yhteystietojen sekä talouden henkilömäärän muutoksista.

 


 

Vapaa-ajanasunnot
Oy Botniarosk Ab:n asiakasrekisterissä olevat tiedot perustuvat väestörekisterikeskuksen tietoihin. Asiakasrekisterin/ekomaksulaskun tietoja päivitetään siten, että asiakkaat ilmoittavat itse Oy Botniarosk Ab:lle osoite- ja yhteystietojen sekä vapaa-ajanasunnon omistusvaihdosten muutoksista.

Jos vapaa-ajanasunnon käyttötarkoitus on muuttunut tai vapaa-ajanasunto on todettu käyttökelvottomaksi (tuhoutunut tulipalossa, ränsistynyt tms.): ottakaa yhteyttä paikalliseen rakennusvalvontatoimistoon uudelleenrekisteröintiä varten. Saatuanne rakennusvalvonnan päätöksen uudelleenrekisteröinnistä, ilmoittakaa meille päätöksen päivämäärä ja numero täyttämällä tiedot alla olevaan lomakkeeseen ja palauttakaa lomake meille. Sen jälkeen kun uudelleenrekisteröinti on merkitty rakennusrekisteriin, teemme myös muutokset meidän rekisterimme tietoihin.