Botniarosk

Yhteinen jäteastia

Yleisten jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaan jätteen haltijat voivat sopia yhteisastioiden käytöstä. Taajama-alueella samaa jäteastiaa käyttävät voivat sijaita enintään yhden (1) kilometrin etäisyydellä, ja haja-asutusalueella kolmen (3) kilometrin etäisyydellä toisistaan.
 

 

Kompostointi

Yleisten jätehuoltomääräysten 36 §:n mukaan poltettavan jätteen keräysväline tulee tyhjentää vähintään joka toinen viikko, ja loka-huhtikuun välisenä aikana (1.10-30.4) vähintään joka neljäs viikko, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Mikäli biojäte kompostoidaan kiinteistöllä asianmukaisessa kompostorissa, poltettavan jätteen tyhjennysväli voi olla pidempi, kuitenkin enintään 8 viikkoa. Jätehuoltomääräysten 12 §:n mukaan ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua aina lämpöeristetyssä kompostointisäiliössä.

 

Lomakkeet:

HAKEMUS JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLIN PIDENTÄMISEKSI

ILMOITUS YHTEISEN JÄTEASTIAN KÄYTÖSTÄ

HAKEMUS JÄTEASTIAN TYHJENNYKSEN KESKEYTTÄMISEKSI MÄÄRÄAJAKSI