Botniarosk

Toimittaessaan jätettä jätekeskukseen Teuvalle, asiakas täyttää siirtoasiakirjan. Yritysasiakkaan on lisäksi täytettävä tiliasiakkuussopimus, jos se toimittaa jätteitä jätekeskukseen toistuvasti. Sopimus on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Kunnan, tässä tapauksessa, Botniaroskin vastuulle kuuluu kaikki asumisessa, terveyspalveluissa, kouluissa, kuntien ja valtion, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten toiminnassa syntyvä jäte. Kunnalla on myös velvollisuus järjestää jätehuolto toissijaisesti jos jätteen haltija sitä pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. (Jätelaki 33§) Yritysten osalta kyseinen pyyntö ja sopimus tehdään oheisella lomakkeella. Sopimuksen kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan.

Toissijaisella vastuulla vastaan otetun jätteen hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa taksaa.

Täytä lomake linkistä, ja tulosta allekirjoitettavaksi. Allekirjoitetun lomakkeen voit palauttaa joko skannattuna sähköpostiin kari.simpura(at)botniarosk.fi tai postitse

Oy Botniarosk Ab
Jätekeskus
Horontie 526
64700 Teuva

Jos lomake ei avaudu täytettävässä muodossa, tallenna se koneellesi ja avaa sitten omalta koneelta. Kaikissa nettiselamissa ei ole mahdollisuutta täyttää lomake suoraan.

Sopimus jätekeskuksen tiliasiakkuudesta