Ekomaksu on jätelain mukainen jätehuollon perusmaksu. Ekomaksu on julkisoikeudellinen vuosimaksu ja perustuu jätelakiin (78§). Suupohjan jätelautakunnan vahvistaman taksan mukaan ekomaksua maksavat kaikki alueen kotitaloudet sekä vapaa-ajan asunnon omistavat. Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa. 

Ekomaksulla katetaan mm. jätteiden vastaanottopisteistä, vaarallisen jätteen vastaanotosta sekä jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta koituvia kustannuksia. Sillä katetaan myös jätehuoltoviranomaisen toiminta. Sillä ei kateta pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä.

Ekomaksu perustuu asunnossa kirjoilla olevien henkilöiden lukumäärään, pois lukien laitoshoidossa olevat sekä Oy Botniarosk Ab:n toimialueen ulkopuolella opiskelevat. Kerros- ja rivitaloissa maksu peritään asuntokohtaisesti ja se laskutetaan asunto-osakeyhtiön kautta. Ekomaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka voidaan ulosmitata ilman oikeuden päätöstä. Maksu määräytyy seuraavasti (1.1.2011 alkaen):

Maksuluokka

€/vuosi
alv 0 %

€/vuosi
alv 24%

Asunnot, joissa asuu 1 henkilö  20,00 24,80
Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä  33,00 40,92
Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12
Rivi- ja kerrostalot/asunto  30,00 37,20
Vapaa-ajan asunnot, joiden omistaja maksaa
ekomaksun vakituisesta asunnosta Botniaroskille
11,00 13,64
Muut vapaa-ajan asunnot  14,00 17,36

 

Ota käyttöön e-lasku!

Voit vastaanottaa Oy Botniarosk Ab:n laskut suoraan verkkopankkiisi e-laskuna. E-lasku on pankkien kehittämä turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskut sähköisesti.

Toimi näin:

Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi.
Valitse verkkopankissa Oy Botniarosk Ab:n laskuttajaluettelosta.

Laskuttajan yksilöintitietoa kysyttäessä näppäile laskun viitenumero viimeiseltä laskultasi.
Saamme ilmoituksen e-laskun käyttöönotosta.

Oy Botniarosk Ab lähettää jatkossa laskut verkkopankkiisi.
Kun saat meiltä e-laskun, muista avata myös liitteet. Ne sisältävät ajankohtaista infoa.

Asiakkaiden, jotka saavat laskuja useammilla asiakasnumeroilla, on tehtävä sopimus jokaisesta asiakasnumerosta erikseen.

Katso tarkemmat tiedot e-laskujen vastaanotosta omasta verkkopankistasi.

Mikäli et käytä verkkopankkia, sinun on mahdollista ottaa käyttöösi suoramaksu. Tällöin saat postitse ilmoituksen maksusta ja pankki veloittaa maksun tililtäsi eräpäivänä sopimuksen mukaan, kuten aiemmin suoraveloitusta käytettäessä.