Botniarosk

Lajittele jätteesi

Jätteiden lajittelu on tärkeää, jotta jätteestä saataisiin hyötykäytettyä mahdollisimman suuri osa. Tavoitteena on, että kaatopaikalle päätyisi vain se aines, jota ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana. Erityisen tärkeää on lajitella vaaralliset jätteet erilleen, jottei vaarallisia aineita päätyisi luontoon tai kaatopaikalle.

Jätteet on helpointa lajitella heti niiden syntypaikalla, eli kotona laittamalla suoraan niihin kuuluviin astioihin tai esim. erotella ekopisteelle lähtevä paperi, pienmetalli ja lasi omiin pusseihin tai astioihinsa. Valmiiksi lajiteltu kuorma helpottaa ja nopeuttaa myös hyötykäyttöasemalla asiointia.