Kevään ja alkukesän aikana Botniarosk kyseli asiakkaidensa mielipiteitä Botniaroskin palveluista ja toiminnasta. Kysely lähetettiin postissa satunnaisotantaan perustuen 800 talouteen, ja kyselyyn oli kaikkien mahdollista vastata myöskin kotisivuilta löytyneen linkin kautta. Vastauksia saatiin kaikkiaan 207 kappaletta.

Vastaajat olivat ahkeria jätteiden lajittelijoita. Kaikki kertoivat lajittelevansa jotain, ja lähes kaikki lajittelivat metallin, lasipakkaukset ja paristot. Asiakkailta kyseltiin myös olisiko heillä kiinnostusta lajitella uusia jätejakeita. Kysymykseen vastanneista 37 % toivoi tekstiilien lajittelumahdollisuutta, lähinnä tarkoittaen poistotekstiilin ja lumpputekstiilin vastaanottoa. Seuraavaksi eniten sai ääniä muovipakkaukset, jonka lajittelumahdollisuutta toivoi 28 prosenttia. Moni piti tärkeänä biojätteen erilliskeräyksen aloittamista.

Hyötykäyttöasemien palvelut arvostettiin tälläkin kertaa korkealle. Palvelun koettiin olevan hyvää, aseman olevan siisti ja helposti löydettävissä, ja asioinnin olevan korona-ajasta huolimatta turvallista. Hyvän arvosanan sai myöskin Botniaroskin asiakaspalvelu. Palvelu koettiin ystävälliseksi ja asiantuntevaksi.

Asiakkailta tiedusteltiin myös mieluisimmista tietolähteistä. Tietoa jäteastioista haettiin ensisijaisesti Ekopisteinfo-lehdestä (58 %), ja toiseksi seinäkalenterista (55 %). Kotisivutkaan eivät jääneet kauas jälkeen, sillä Botniaroskin nettisivuja käytti tiedonhakuun 46 % vastaajista. Muut kanavat olivat huomattavasti vähäisemmässä käytössä. Ekopisteinfo-lehteä luettiin hyvin, 90 % vastaajista luki sen kokonaan tai jotain siitä, ja vain kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti ettei lue sitä lainkaan. Tulos tarkoittaa sitä, että jatkossakin on tarvetta paperiselle tiedotusmateriaalille.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Innolinkin kanssa.