Heinäkuussa 2021 tulivat uudet jätelain muutokset voimaan. Uudistuksen tarkoituksena on vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä. Tavoitteena on nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste 65 %:n vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2019 kierrätysaste suomessa oli 43 %.

Mahdollisesti näkyvin muutos tulee olemaan biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen taajama-alueilla vähintään viiden asuinhuoneiston kerros- tai rivitalokiinteistöille. Käytännössä se tarkoittaa biojätteen astiaa jätekatokseen muiden astioiden rinnalle. Keräyksen alkamispäivämääräksi on jäteasetuksessa määritetty 1.7.2022.

Taajama-alueiden vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöjen pakkausjätteiden kierrätys ja erilliskerääminen siirtyy heinäkuussa 2023 tuottajayhteisöjen ja jätelaitoksen järjestettäväksi. Lajitteluvelvollisuus edellä mainituilla kiinteistöillä laajenee, kun niillä tulee olla jäteastiat kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä pienmetallille. Moni näistä astioista löytyy jo nyt taloyhtiön jätekatoksesta. Pakkausjätteiden tyhjennyksiin liittyvät asiat hoidetaan sen jälkeen Botniaroskin kautta. Aikaisintaan 19.7.2023 myös biojätteen kuljetukset siirtyvät jätelaitoksen järjestettäväksi.

Tekstiilijätteelle tulee olla alueellinen vastaanotto vuonna 2023. Poistotekstiiliä on jo nyt vastaanotettu tempausten yhteydessä.

Vaikka jätelaki onkin jo hyväksytty, niin osittain tarkennukset ja käytänteet on määritelty jäteasetuksessa. Jäteasetusta ei ole vielä hyväksytty.