Botniarosk

ASBESTIJÄTTEEN PAKKAAMINEN JA TOIMITTAMINEN BOTNIAROSKILLE

Asbestipölyä ja ? kuitua sisältävä jäte on erityiskäsittelyä vaativaa vaarallista jätettä. Asbestia ei saa laittaa muiden jätteiden sekaan, vaan se pitää pakata erikseen.

Asbestin vastaanotto

Alle 30 litran eriä otetaan vastaan hyötykäyttöasemille. Suuremmat määrät tulee viedä Botniaroskin jätekeskukseen Teuvalle (Horontie 526, 64700 Teuva), jossa ne vastaanotettaessa punnitaan.

Ennen asbestijätteen toimitusta ota yhteys käyttöpäällikkö Kari Simpuraan 020 766 1448.

Pakkaamatonta asbestia EI OTETA VASTAAN. Pakkaamattomat kuormat käännytetään portilla ja asiasta raportoidaan valvovalle viranomaiselle.

Katto- ja julkisivulevyt, jotka voivat sisältää asbestia, luokitellaan asbestiksi. Mikäli katto- ja julkisivulevyt eivät sisällä asbestia, tulee asiakkaan esittää portilla asiasta tehty asbestikartoitus- tai tutkimusraportti.

Asbestijätteen pakkaaminen

Asbestipitoinen jäte on aina pidettävä erillään muusta jätteestä.

Asbestijäte tulee pakata niin, että pakkaus ei missään kuljetuksen tai käsittelyn vaiheessa rikkoudu ja ettei pakkauksesta pääse asbestipölyä ympäristöön.

Pienemmät erät voidaan pakata esimerkiksi lasikuituvahvisteisiin säkkeihin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin, jotka teipataan huolellisesti kiinni.
Jätepakkaus täytyy aina merkitä tekstillä, jossa lukee ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista / ASBESTAVFALL. Farligt att inandas.

Suuremmat erät, esimerkiksi asbestia sisältävät kokonaiset levyt, tulee pakata tiiviisti esim. aumamuoviin, kevytpeitteeseen tai pressuun, niin että pakkausmateriaali ympäröi levyt, jonka jälkeen pakkaus teipataan tai sidotaan tiiviisti kiinni.

Asbestikuorma täytyy aina merkitä tekstillä, jossa lukee ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista / ASBESTAVFALL. Farligt att inandas.

 

Asbestipurkutyöt tulee teettää työsuojelupiirin valtuuttamalla purkuyrityksellä, joka huolehtii asbestikartoituksen tekemisestä, asbestityön aloittamisilmoituksen ja kirjallisen turvallisuussuunnitelman toimittamisesta työsuojelupiiriin, jätteen purkamisesta, merkitsemisestä ja tiiviistä pakkaamisesta sekä toimittamisesta loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.