Rivi- ja kerrotaloilla tulee olla jäteastia tai -astioita poltettavalle jätteelle. Jäteastiat tulee tyhjentää kesäaikaan eli toukokuusta syyskuun loppuun 1–2 viikon välein, ja muulloin 1–4 viikon välein. Jäteastian tyhjennyksistä sovitaan kuljetusliikkeen kanssa.

 Jätteenkuljetusyritykset

Biojätteen erilliskeräys 1.7.2022 alkaen.

Taloyhtiöissä lajitellaan ja erilliskerätään seuraavia jätteitä:

Huoneistojen lukumäärä

 

Kerättävät jätelajit

 1–4 huoneistoa
 pikkuvihreä
Poltettava jäte
5 tai useampi taajamassa, 1.7.2022 alkaen  pikkuvihreäbiojäte

Poltettava jäte
Biojäte

5 tai useampi taajamassa, 1.7.2023 alkaen  pikkuvihreäbiojätemetallisekajätekartonkimuovipakkaukset Poltettava jäte
Biojäte
Metallipakkaukset
Lasipakkaukset
Kartonkipakkaukset
Muovipakkaukset
 10 tai enemmän  pikkuvihreämetallisekajätekartonki Poltettava jäte
Metallipakkaukset
Lasipakkaukset
Kartonki- tai pahvipakkaukset

 Näiden jätelajien lisäksi kerätään kiinteistöiltä paperia, kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät.

 Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätteiden tyhjennysvälit:

Lajiteltava jäte

Tyhjennysväli kesäaikana
1.5.–30.9.

Tyhjennysväli talviaikana
1.10.–30.4.

 Poltettava jäte 1–2 1–4
 Biojäte 1–2 1–4
 Kartonkipakkaukset 1–8 1–16
 Metallipakkaukset ja pienmetalli 1–8 1–16
 Lasipakkaukset 1–8 1–16
 Muovipakkaukset 1–8 1–16
 Pahvipakkaukset 1–24 1–24

 

Muut jätteet

Muita jätteitä vastaanotetaan mm. hyötykäyttöasemilla.