Rivi- ja kerrotaloilla tulee olla jäteastia tai -astioita poltettavalle jätteelle. Jäteastiat tulee tyhjentää kesäaikaan eli toukokuusta syyskuun loppuun 1–2 viikon välein, ja muulloin 1–4 viikon välein. Jäteastian tyhjennyksistä sovitaan kuljetusliikkeen kanssa.

 Jätteenkuljetusyritykset

Taloyhtiöissä lajitellaan ja erilliskerätään seuraavia jätteitä:

Huoneistojen lukumäärä

Kerättävät jätelajit

 1–4 huoneistoa Poltettava jäte
5–9 huoneistoa

Poltettava jäte
Metallipakkaukset ja pienmetalli, vapaaehtoinen
Lasipakkaukset, vapaaehtoinen
Kartonkipakkaukset tai pahvipakkaukset, vapaaehtoinen
Muovipakkaukset, vapaaehtoinen
Biojäte (siirtymäaika 1.5.2024)

10 tai enemmän Poltettava jäte
Metallipakkaukset ja pienmetalli
Lasipakkaukset
Kartonkipakkaukset tai pahvipakkaukset
Muovipakkaukset, vapaaehtoinen
Biojäte (siirtymäaika 1.5.2024)

 Näiden jätelajien lisäksi kerätään kiinteistöiltä paperia, kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät.

 Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätteiden tyhjennysvälit:

Lajiteltava jäte

Tyhjennysväli kesäaikana
1.5.–30.9.

Tyhjennysväli talviaikana
1.10.–30.4.

 Poltettava jäte 1–2 1–4
 Biojäte 1–2 1–4
 Kartonkipakkaukset 1–8 1–16
 Metallipakkaukset ja pienmetalli 1–8 1–16
 Lasipakkaukset 1–8 1–16
 Muovipakkaukset 1–8 1–16
 Pahvipakkaukset 1–24 1–24

 

Muut jätteet

Muita jätteitä vastaanotetaan mm. hyötykäyttöasemilla.