Botniarosk

Mitä jätteelle tapahtuu?

JÄTE LOPPUTUOTE
Energiajäte Energiaa
Poltettava jäte Lämpöa ja sähköä Westenergyn jätevoimalasta
Tasolasi Soran korviketta ympäristöluvan omaavissa maanrakennuskohteissa
Lasipakkaukset Tuottajavastuun alaisia tuotteita, uusioraaka-ainetta
Keräysmetalli Metallia sulattoihin ja valimoihin
Keräyspahvi Hylsykartonkia
Keräyspaperi Sanomalehtipaperia
Vaarallinen jäte Käsitellään ongelmajätelaitoksella
Puu Energiaa, lähialueemme kaukolämpölaitokset
Käsitelty puu Energiaa
Kyllästetty puu Demolite Oy, energiahyötykäyttöön
Haravointijäte Kompostointi jätekeskuksessa, omaan käyttöön
Risujäte Energiaa lähialueemme kaukolämpölaitoksille
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuun alaisia tuotteita, uusioraaka-ainetta
Tiili ja betoni Soran korviketta omissa maanrakennuskohteissa
Kaatopaikkajäte Sijoitetaan yhtiön kaatopaikalle