Botniarosk

Yleistä omakotitaloasukkaiden jätehuollosta

Kiinteistöllä tulee olla yksi jäteastia poltettavalle jätteelle. Astian tyhjentämisestä tehdäään sopimus paikallisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kuljetusliikkeiden yhteystiedot

Jäteastia
Jäteastian tulee olla käsin siirrettävä, pyörällinen, kannellinen ja tartuntakahvoin varustettu, ja jonka jäteauto pystyy koneellisesti tyhjentämään. Jäteastia tulee pestä vähintään kerran vuodessa.
Talvisin jäteastian ympäristö tulee aurata ja hiekoittaa.

     

Yhteinen jäteastia
Naapurit voivat sopia yhteisen jäteastian käyttämisestä ja jakaa jäteastian tyhjennyksistä ja jätteenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset keskenään. Tästä on ilmoitettava Suupohjan jätelautakunnalle.

Tyhjennysvälit
Poltettavan jätteen astia tyhjennetään vähintään joka toinen viikko. Talviaikana (1.10-30.4) tyhjennysväli voi olla neljä viikkoa, jos jäte mahtuu jäteastiaan.
Jos kiinteistöllä kompostoidaan biojäte lämpöeristetyssä kompostorissa voi tyhjennysväli olla enintään kahdeksan viikkoa. Tästä on ilmoitettava Suupohjan jätelautakunnalle.

Muut jätteet
Hyötyjätteet eli jätteet, jotka voidaan hyötykäyttää materiaalina, viedään ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle. Vaaralliset jätteet ja elektroniikka viedään hyötykäyttöasemalle.