Botniarosk

Yleistä rivi- ja kerrostaloasukkaiden jätehuollosta

Rivi- ja kerrostaloilla on oltava jäteastia poltettavalle jätteelle ja taloyhtiön koosta riippuen lisäksi jäteastiat keräyspaperille, -lasille, -metallille ja -pahville. Jäteastoiden tyhjentämisestä tehdäään sopimus paikallisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.


Jäteastiat
Jäteastioiden tulee olla käsin siirrettäviä, pyörällisiä, kannellisia ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka jäteauto pystyy koneellisesti tyhjentämään. Jäteastia tulee pestä vähintään kerran vuodessa.
Talvisin jäteastioiden edusta tulee aurata ja hiekoittaa.

Tyhjennysvälit
Poltettavan jätteen astia tyhjennetään vähintään joka toinen viikko. Talviaikana (1.10-30.4) tyhjennysväli voi olla neljä viikkoa, jos jäte mahtuu jäteastiaan.
Jos kiinteistöllä kompostoidaan biojäte lämpöeristetyssä kompostorissa voi tyhjennysväli olla enintään kahdeksan viikkoa.

Keräyspaperi
Jos rivi-ja kerrotalossa on vähintään viisi asuntoa, on kiinteistöllä oltava paperinkeräysastia. Keräyspaperiastian tyhjennyksestä sovitaan paikallisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Taloyhtiö hankkii jäteastian, tyhjennykset ovat maksuttomia.

Lasipakkaukset, metalli ja pahvi
Jos  rivi- tai kerrostalossa on vähintään kymmennen asuntoa, on kiinteistöllä oltava lasipakkauksia, metallia ja pahvia varten omat jäteastiat. Tyhjennyksistä sovitaan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Muut jätteet
Hyötyjätteet eli jätteet, jotka voidaan hyötykäyttää materiaalina, viedään ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle. Vaaralliset jätteet ja elektroniikka viedään hyötykäyttöasemalle.