Botniarosk

 Kompostointi                      

Noin puolet kaikesta talousjätteestä on biologisesti hajoavaa eli kompostoitavaa materiaalia. Kompostoinnissa talous- ja puutarhajäte voidaan erottaa toisistaan. Puutarhakomposti on yksinomaan puutarhajätettä varten. Puutarhakompostina voi toimia yksinkertainen laatikko, joka on helppo nikkaroida itse. Biojätekompostia käytetään, jos halutaan kompostoida kaikki orgaaninen jäte, eli ruokajäte. Silloin on käytettävä erityistä, tähän tarkoitettua säiliötä, johon tuhoeläimet eivät pääse.

Kompostoinnin edut
Jäteastiaan laitettavan jätteen määrä vähenee. Jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää 8 viikkoon. Kompostimulta on hyvä maanparannusaine puutarhan viljelyksiin.

Miten komposti toimii?
Kompostissa on miljoonia mikro-organismeja sekä matoja ja pieneliöitä. Meidän jätteestämme tulee niiden ruokaa. Mato voi esim. syödä kolmanneksen painostaan päivittäin, mutta se odottaa mieluiten kunnes bakteerit ja sienet ovat aloittaneet lahottamisen. Aivan kuten me ihmisetkin, mikro-organismit ja muut tarvitsevat monipuolista ravintoa, sekä vettä ja ilmaa toimiakseen.

Kompostoitavaa jätettä on kahta lajia, sellaista, jossa on runsaasti hiiltä ja sellaista, jossa on runsaasti typpeä. Näiden välinen tasapaino on tärkeä nopean ja täydellisen lahoamisen aikaansaamiseksi kompostissa. Keittiöjäte koostuu suurimmaksi osaksi sellaisesta jätteestä, jossa on runsaasti typpeä ja seosaineena käytettävässä aineessa on runsaasti hiiltä. Nyrkkisääntönä on, että seosaineen osuuden tulee olla puolet talousjätteen määrästä. Ruokajätettä sisältävässä talousjätteessä on paljon vettä, minkä takia kompostista tulee liian tiivis. Siksi on tärkeää, että ruokajätekerrosten väliin laitetaan kuohkeuttavaa seosainetta.

Mihin kompostimultaa käytetään?
Kompostimulta on erittäin hyvä maanparannusaine. Se sitoo kosteutta, kuohkeuttaa maata ja lisää maan ravinteita. Jos kompostimultaa halutaan käyttää ruukkuihin istuttamiseen ja kukkamultana, siihen on sekoitettava tavallista multaa. Puhdas kompostimulta on liian voimakasta (liikaa ravintoa) ja saattaa vahingoittaa kasvien juuria. Sekoita yksi osa kompostimultaa ja viisi osaa tavallista multaa keskenään.

Puutarhajätteen kompostointiopas (pdf)

Ruoka- eli biojätteen kompostointiopas (pdf)

Käymäläjätteen opas (pdf)