Botniarosk

 Yleistä kesämökkiläisen jätehuollosta

Kesämökin jätehuolto tulee hoitaa kuten vakituisen asunnon jätehuoltokin alueellamme. Jätteet lajitellaan poltettavaan jätteeseen, muihin hyötyjätteisiin, vaarallisiin jätteisiin ja sähkö- ja elektroniikkajätteeseen.

Miten hoidan poltettavan jätteen kesämökillä?
 

  • Kun mökillä oleskellaan paljon ja mökille on tie, kannattaa hankkia oma jäteastia. Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa sille aikaa kun kesämökillä oleskellaan.

  • Kun oleskelu mökillä on satunnaisempaa ja naapuri sijaitsee lähellä, voi hankkia yhteisen jäteastian naapurin kanssa. Tästä tehdään  Suupohjan jätelautakunnalle kirjallinen ilmoitus, jossa on käyttäjien allekirjoitus.

  • Kun mökillä oleillaan satunnaisesti voi asiakas valita myös uuden kokeiluluontoisen palvelumme, jolloin hän hankkii pantillisen avaimen ja pystyy sen jälkeen viemään jätteensä lukolliseen poltettavan jätteen astiaan ilman aukioloaikoja. Näitä lukollisia astioita on 22 eri ekopisteemme yhteydessä. Jäteastioiden käytöstä veloitetaan syksyisen ekomaksun yhteydessä.

  • Kun kesämökki sijaitsee alueella, jossa on paljon kesämökki- tai muuta asutusta, yhteisastiat ovat hyvä vaihtoehto. Esim. kesämökkiyhdistykset, tieyhdistykset, kyläyhdistykset tms. voivat toimia yhteisastioiden haltijoina. Haltija ilmoittaa kirjallisesti Suupohjan jätelautakunnalle kenellä on oikeus käyttää jäteastioita.

  • Kun oleskelu on satunnaista, poltettava jäte viedään hyötykäyttöasemalle. Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan ympäri vuoden aukioloaikoina kesämökkiläisten poltettavaa jätettä erillistä korvausta vastaan.

  • Kun kesämökki on lähellä kotia, niin lajitellut jätteet voi viedä kodin jäteastioihin. Jos etäisyys kotiin on lyhyempi kuin etäisyys hyötykäyttöasemalle, tai jos kodin jäteastiat ovat kuljetusyhteyksien kannalta luonnollisempi vaihtoehto voidaan jäte viedä kodin jäteastioihin edellyttäen, että jätteenkuljetus on järjestetty asianmukaisesti.

Muut jätteet
Kesämökillä lajitellaan lasi, metalli ja paperi ja ne viedään ekopisteelle. Vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkajäte ja muut hyötyjätteet viedään hyötykäyttöasemalle aukioloaikoina.