Botniarosk

Uudet yritysten jätehuollon käytännöt voimaan vuoden 2020 alusta alkaen

Muutttuva jätelaki tuo tullessaan uusia käytäntöjä yrityksille. Voimassa olevilla TSV sopimuksilla jätettä voi tuoda kuten tähänkin saakka.

Uudistuksen myötä jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua, ennen kuin voi pyytää palvelua Botniarosk Oy:ltä markkinapuutteen johdosta. Yritys voi pyytää toissijaista palvelua kunnan jätelaitokselta vasta, jos yritys ei saa kohtuullista markkinaehtoista palvelua Materiaalitorissa 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisetä. Materiaalitorin käyttövelvoite ei koske vuotuista alle 2000 euron arvoista kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua.
Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnalla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti ensisijaisen vastuun ulkopuolisille toimijoille, kuten yritysten jätteelle, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Lisätietoja:
www.materiaalitori.fi
www.motiva.fi/materiaalitori