Botniarosk

Yritysten jätehuolto

Sopimus yrityksen jäteastioiden tyhjennyksestä tehdään suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

 

Hyötykäyttöasemalla vastaanotetaan yrityksiltä vastaavia jätteitä kuin kotitalouksilta, mutta osa kotitalouksille maksuttomasta jätteestä on maksullista yrityksille. Hinnat voi tarkistaa hyötykäyttöasemien hinnastosta. Ekopisteet eivät ole tarkoitettu yritysten jätteille.

 

Yritysten jätteitä otetaan vastaan myös jätekeskuksessa, jonne muutoinkin toimitetaan suuret jätelastit. Vastaanotettavat jätteet sekä hinnasto löytyvät täältä.

Toimittaessaan jätteit ä Teuvalle jätekeskukseen täyttää asiakas asiakaskortin. Asiakaskortissa asiakas hyväksyy Oy Botniarosk Ab:n lajitteluohjeet ja viimeisen vahvistetun hinnaston. Lomake täytetään uudestaan vain, jos tiedot muuttuvat.

Jokaisesta jätekeskukselle toimitetusta kuormasta täytetään jätteensiirtokirja. Jätteentuottaja allekirjoittaa siirtokirjan ennen kuin jätteenkuljetusyritys voi kuljettaa kuorman jätekeskukseen. Jätteensiirtokirjoja saa kuljetusyrityksistä sekä jätekeskuksesta.