Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä, joita annetaan jätelain nojalla. Niiden tavoite on edistää jätelain toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioiden. Jätehuoltomääräysten tavoite on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

Botniarosk Oy:n tominta-alueella jätehuoltomääräyksistä päättää Suupohjan jätelautakunta.

Lue jätehuoltomääräykset tästä