Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Jos biojäte kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, voi jäteastian tyhjennysväliä pidentää jopa kahdeksaan viikkoon. Pidempää tyhjennysväliä haetaan jätelautakunnalta.

Yhteisen jäteastian käyttäminen

Ilmoita yhteisen jäteastian käytöstä jätelautakunnalle.

Jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen

Kun kiinteistö on väliaikaisesti tyhjillään esim. pitkän lomamatkan tai muun syyn vuoksi, haetaan jätelautakunnalta lupaa keskeyttää tyhjennykset. Alle kolmen kuukauden keskeytyksestä voi sopia suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Biojätteiden kompostointi

Uudistunut jätelainsäädäntö velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle 1.1.2023 alkaen. Ilmoituksen voi täyttää sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella

Jätelautakunnan nettisivu ja lomakkeet