Toimittaessaan jätettä jätekeskukseen Teuvalle, täyttää jätteen haltija/ tuottaja siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjaan merkitään valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot muun muassa jätteestä, sen alkuperästä ja kuljettajasta. Siirtoasiakirjan on oltava mukana koko jätteen siirron ajan. Siirron päättyessä asiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle, joka vahvistaa jätteen vastaanoton. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, on jätteen kuljettajan laadittava ja säilytettävä siirtokirja jätteen haltijan sijasta. Siirtoasiakirjaa tulee säilyttää kolme vuotta allekirjoittamisesta.

Siirtokirjoja saa jätekeskuksesta tai jätteenkuljetusliikkeeltä.

Tulostettava siirtoasiakirja