Botniarosk

Jätehuoltopalvelut katetaan jätemaksuilla

Kotitalouksien käytössä olevilla ekopisteillä vastaanotetaan maksutta pienmetallia, lasia ja paperia. Näitä löytyy useita joka kunnasta, usein kauppa- tai työmatkan varrelta. Hyötykäyttöasema löytyy alueen jokaisesta kunnasta, ja niissä otetaan aukioloaikoina vastaan esim. vaarallisia jätteitä, metallia ja puuta. Omaan jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä saa neuvoja Botniaroskin toimistolta, ja tietoa saa myös koteihin jaettavasta seinäkalenterista, ilmoituksista jne.

Jätehuoltoon ei käytetä verovaroja, vaan menot katetaan jätehuoltomaksuilla. Botniaroskin toimialueella on jätehuoltomaksut jaettu kahteen osaan. Kiinteää maksua, ekomaksua, maksavat kaikki asukkaat ja kesämökin alueella omistavat. Maksu määräytyy asukasmäärän mukaan, ja kerrostaloissa asuntojen määrän mukaan. Ekomaksulaskun lähettää Botniarosk, ja niillä tuloilla mm. pidetään yllä ekopisteverkostoa ja hyötykäyttöasemien palveluita.

Muuttuva maksu pitää sisällään jäteastioiden tyhjennyksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Tämän laskuttaa se jätteenkuljetusyritys, joka tyhjentää astiat.