Botniarosk

Mikä on ekomaksu?

Ekomaksuilla katetaan ekopisteverkoston ylläpidosta, hyötykäyttöasemista, vaarallisen jätteen käsittelystä, neuvonnasta ja kehitystyöstä aiheutuvat kustannukset. Jätelain mukaan jätteet tulee ensisijaisesti kierrättää materiaalina. Laki sisältää myös määräyksiä vaarallisen jätteen käsittelyn järjestämisestä. Jätelain mukaan jätteen omistaja/tuottaja vastaa kustannuksista ja kunnalla on oikeus ja velvollisuus periä jätemaksu järjestetystä jätteidenkäsittelystä. Maksu voidaan periä kaikilta pysyvän asunnon ja vapaa-ajanasunnon omistajilta/haltijoilta, koska palvelut ovat kaikkien käytettävissä.

 

Omakotitalojen ekomaksun suuruus määräytyy henkilöluvun mukaan. Kerros- ja rivitaloissa maksu peritään asuntokohtaisesti ja se laskutetaan asunto-osakeyhtiön kautta. Ekomaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka voidaan ulosmitata ilman oikeuden päätöstä. Maksu määräytyy seuraavasti (1.1.2011 alkaen):

ASUNTO

ALV 0 % ALV 24 %

Asunnot, joissa kirjoilla 1 henkilö

20

24,80€/vuosi

Asunnot, joissa kirjoilla 2 henkilöä

33

40,92€/vuosi

Asunnot, joissa kirjoilla 3 tai useampi henkilö

38

47,12€/vuosi

Kerros- ja rivitaloasunnot

30

37,20€/vuosi

 

Vapaa-ajan asuntojen ekomaksu on vapaa-ajanasuntokohtainen. Maksu määräytyy seuraavasti:

VAPAA-AJAN ASUNNOT

ALV 0% ALV 24 %

Haltija maksaa ekomaksun myös vakinaisesta asunnosta Oy Botniarosk Ab:lle

11 13,64€/vuosi

Muut

14 17,36€/vuosi

 

Yritykset ja laitokset maksavat aina erikseen tuottamastaan jätteestä, sillä ne eivät maksa ekomaksua.