Botniarosk

Jätemaksutaksa

Botniaroskin omistajakunnat ovat vahvistaneet jätetaksan, joka koskee ekomaksuja. Taksa sisältää mm. jätemaksut ja niiden perusteet.

Jätetaksa