Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

21.12.2012 10:58:55

HINNANTARKISTUS BOTNIAROSKIN HINNASTOON 1.1.2013 LÄHTIEN

Botniaroskin hinnastoa on tarkistettu, ja uudet hinnat tulevat käyttöön vuoden 2013 alusta. Kotitalouksille hintojen muutokset ovat maltillisia.

Hinnat on tarkistettu vastaamaan nykytilannetta kustannuskehityksen mukaisesti, ja tilavuusperusteisissa hinnoissa on huomioitu myös muuttuneita tilavuuspainoja.

Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen hintaa korotetaan saman verran kuin jätevero nousee 1.1.2013, eli 10 euroa tonnilta. Lisäksi kaikkiin hintoihin lisätään vuoden vaihteesta lähtien 24 prosenttia arvonlisäveroa nykyisen 23 prosentin sijaan.


Päivitetty hinnasto on nettisivuillamme 1.1.2013 lähtien.

www.botniarosk.fi/site?node_id=247