Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

19.09.2017 15:02:19

HIEKANEROTUSKAIVOLIETTEEN JA ÖLJYISTEN MAIDEN VASTAANOTTO

Hiekanerotuskaivolietteen ja öljyisten maiden vastaanotto
Jurvan hyötykäyttöaseman altaisiin päättyy 30.9.2017

1.10.2017 Alkaen emme vastaanota hiekanerotuskaivolietteitä.

Öljyisten maiden vastaanotto Jätekeskuksessa Teuvalla jatkuu seuraavasti:
-öljyhiilivetypitoisuus alle 2500 mg/kg, vastaanotto loppusijoitusalueelle säilyy entisellään.

-öljyhiilivetypitoisuudeltaan yli 2500 mg/kg maiden osalta vastaanotamme enintään 3 m3:n erät. Maat välivarastoidaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen.

Jätteen haltijan on toimitettava selvitys jätteen sisältämästä hiilivetypitoisuudesta, loppusijoitettavan
jätteen osalta on toimitettava todistus kaatopaikkakelpoisuudesta.