Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

29.09.2017 10:59:53

SUUPOHJAN ALUEELLA LAJITELLAAN HYVIN

Botniarosk tutki kesän 2017 aikana millaista jätettä poltettavan jätteen jäteastioihin laitetaan

Tulos osoitti että suurimmalla osalla asukkaistamme on lajittelu hallussa: peräti 98 painoprosenttia tutkitusta jätteestä oli polttokelpoista jätettä. Jätteitä tutkittiin viidestätoista eri jäteautokuormasta, kustakin järjestelmällinen osa. Kaikkiaan jätettä tutkittiin ja lajiteltiin yli neljä tonnia. Lajittelun perustana käytettiin Laatujäte-hankkeen mukaisia jätteiden luokitteluja.

Tutkimuksen perusteella todettiin, että jäteastiaan laitetaan sellaista jätettä joka sinne kuuluukin. Pääasiassa jäteastioiden sisältö koostui erilaisista muovijätteistä, likaisesta kartongista ja pahvista, tekstiileistä, muusta poltettavasta jätteestä sekä tietenkin biojätteestä niiden kiinteistöjen osalta, jotka eivät omatoimisesti kompostoi jätettä. Tulos kertoo siitä, että alueella osataan ja lajitellaan jätteet mallikkaasti.

Polttokelvotonta jätettä oli kaksi prosenttia tutkitun jätteen painosta. Siitä puolet eli prosentti koostui ekopisteille kuuluvista lasipakkauksista sekä pienmetallista. Toinen puoli piti sisällään sekalaista, polttokelvotonta jätettä. Vaarallista jätettä löytyi yhteensä 0,2 %. Sitä ei saa laittaa poltettavaan jätteeseen, vaan se vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta seuraavasti: paristot kaupoissa, lääkkeet apteekissa ja muu vaarallinen jäte hyötykäyttöasemilla.