Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

19.04.2018 12:13:51

KUNTALAISIA KIINNOSTAA JÄTTEIDEN LAJITTELU

Botniarosk tutkitutti asiakkaidensa lajittelutottumuksia ja mielipiteitä Botniaroskin palveluista, ja tulosten perusteella alueella on innokkaita lajittelijoita ja tyytyväisiä palveluiden käyttäjiä.

49 prosenttia vastaajista ilmoitti lajittelevansa kaikki jätteensä. Muut kertoivat lajittelevansa jotkut jätteet, ja yksikään ei jättänyt kokonaan lajittelematta. Vastausten perusteella voikin päätellä että ekopisteitä käytetään tunnollisesti: 97 prosenttia kertoi lajittelevansa lasipakkaukset, 96 prosenttia metallin ja 89 prosenttia paperin. Paristoja kertoi lajittelevansa 94 prosenttia vastaajista.
Jätteiden vastaanottopisteiden osalta kysyttiin mitä pisteitä asiakkaat ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana. Ekopisteitä oli käyttänyt 93 prosenttia, ja hyötykäyttöasemaa 83 prosenttia. Hyötykäyttöasemien osalta vastaajat kokivat että palvelu on hyvää, asemat siistejä ja asiointi sujuvaa.
Asiakaspalveluun otettiin tyypillisimmin yhteyttä soittamalla, peräti 81 prosenttia yhteydenotoista oli vastaajien mukaan puheluita. Asiakaspalvelulle tehdyt kysymykset koskivat enimmäkseen jäteneuvontaa ja aukioloaikoja. Asiakkaille vuosittain jaettavista julkaisuista kevään ekopisteinfoa lueskeli 87 prosenttia, ja marras-joulukuun vaihteessa jaettava seinäkalenteri oli tuttu 94 prosentille vastaajista.
Asiakkailta kysyttiin myös kiinnostuksesta lähteä lajittelemaan uusia jätejakeita. Yli puolet kysymykseen vastanneista oli kiinnostunut biojätteen lajittelusta. Muista jätteistä mainittiin lähinnä kartonki ja muovi. Kun asiakkailta kysyttiin aloittaisivatko he biojätteen erillislajittelun jos Botniaroskin alueella olisi siihen mahdollisuus, vastasi noin 76 prosenttia aloittavansa, tai mahdollisesti aloittavansa sen lajittelun.
Botniaroskin tai yhtiön toimintaa tunsi yli 97 prosenttia vastaajista. Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan mitkä tekijät ovat yhtiön toiminnassa tärkeimpiä. Vastaajat arvostivat eniten ystävällistä ja asiakaslähtöistä palvelua, ja se oli asia jossa heidän mielestään Botniarosk onnistui hyvin. Esille nousi erityisesti henkilökohtainen palvelu hyötykäyttöasemilla.
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Botniaroskin kotitalousasiakkaat kaikilta paikkakunnilta. Kysely lähetettiin 864 talouteen ja vastauksia saatiin 224, jolloin vastausprosentiksi muodostui 26. Kysely toteutettiin helmi – maaliskuussa 2018 ja kyselyn toteutti Innolink.