Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

01.07.2019 11:14:06

PARANNUSTÖITÄ KAUHAJOEN HYÖTYKÄYTTÖASEMALLA

Kauhajoen hyötykäyttöasemalla tullaan tekemään parannustöitä heinä-elokuussa, viikkojen 30–33 aikana.

Hyötykäyttöaseman sisäänajoreittiä tullaan muuttamaan, ja risuajan liikennettä helpotetaan tekemällä ulosajoreitti risukentältä. Asema-alueen ajokaistaa tullaan osittain leventämään ja toiselle puolelle kaistaa lisätään lavapaikkoja. Tällä muutoksella saadaan parannettua lajittelumahdollisuuksia ja joustoa hyötykäyttöaseman toimintaan.

Parannustyöt eivät vaikuta hyötykäyttöaseman aukioloon, eivätkä jätteiden vastaanottoon. Suurista muutoksista johtuen saattaa alueella kuitenkin ajoittain olla poikkeavaa liikennettä tai liikenteenohjausta.