Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

05.11.2013 14:49:25

SUORAVELOITUKSENNE MUUTTUU E-LASKUKSI TAI SUORAMAKSUKSI

Suomalainen suoraveloituspalvelu päättyy EU-asetuksen mukaisesti
viimeistään 31.1.2014.

Muutamme suoraveloituksenne e-laskuksi tai suoramaksuksi yhteistyössä
suoraveloituspalvelua tarjoavien pankkien kanssa 30.12.2013. Laskunne maksetaan
muutoksen jälkeen automaattisesti samalta tililtä, jolta se nyt suoraveloitetaan.
Muutos ei edellytä teiltä toimenpiteitä, eikä uusia sopimuksia pankkinne kanssa.

Suoramaksu vai e-lasku?
Suoraveloitus muuttuu uusiksi palveluiksi seuraavan jaon mukaisesti
• jos olette käyttänyt verkkopankkia viimeisen kolmen kuukauden aikana ennen
30.12.2013, suoraveloituksenne muuttuu e-laskuksi
• jos käytössänne ei ole verkkopankkia, tai ette ole käyttänyt verkkopankkia
viimeisen kolmen kuukauden aikana ennen 30.12.2013, suoraveloituksenne
muuttuu suoramaksuksi.

Mistä saatte lisätietoja?
Jos teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä meihin
Oy Botniarosk Ab, 020 766 1442 tai info@botniarosk.fi
tai pankkiinne. Lisätietoja e-laskusta ja suoramaksusta saatte myös Finanssialan
Keskusliiton verkkosivuilta www.fkl.fi