Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

14.11.2019 08:12:07

BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYSPILOTISSA LAJITELLAAN HYVIN

Lokakuun puolessa välissä Teuvalaisille biojätepilottiin osallistuneille asunnoille jaettiin kyselylomakkeet, joissa kyseltiin mm. asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä biojätteen lajittelusta.

Kyselyyn vastasi 52, joka tarkoittaa 29 % kyselyn saajista. Heistä 50, eli lähes kaikki kertoivat lajittelun olevan helppoa. Vapaassa kommentoinnissa nousikin esille tyytyväisyys kokeiluun ja toiveet siitä, että lajittelu jatkuisi ja sitä laajennettaisiin. Valtaosa oli tyytyväinen jaettuun biopussiin, mutta jokunen moitti sitä, että pussi ei kestä kosteutta. Osa oli ratkaissut asian laittamalla pussin pohjalle sanomalehteä tai talouspaperia, joista kumpikaan ei haittaa biojätteen käsittelyä. Pussia kannattaa myös vaihtaa useammin, ettei märkyys tule läpi. Pussimäärän on laskettu riittävän mukana olijoille pilottijakson ajan, mutta jos se ei riitä, saavat pilottiin osallistujat niitä lisää hyötykäyttöasemalta. Pilotin aikana myös suunnitellaan käytäntö, millä pusseja saadaan asiakkaille jakoon helposti silloin, jos biokeräys on jatkuvaa.

Pilottiin osallistujilta kysyttiin myös biojätteen erillislajittelun vaikutuksesta poltettavaan jätteeseen. N. 85 % vastanneista arveli, että jotain muutosta tapahtunut. Useimmin mainittiin se, että poltettava jäte on siistimpää ja sen määrä vähentynyt, jolloin kodin roska-astiaa ei tarvitse tyhjentää yhtä usein kuin aiemmin.

Jäte toimitetaan pilotin aikana Stormossenin biokaasulaitokselle liikennepolttoaineena käytettävän biokaasun sekä kompostimullan raaka-aineeksi. Viikolla 45 Stormossenille toimitetulle biojätekuormalle tehtiin tarkastus, ja se todettiin hyvin lajitelluksi. Kuormasta napattiin pois mm. muutama muovirasian kansi, mutta tarkastajien mielestä biojäte oli kaikkiaan hyvin lajiteltua.