BotniaroskBotniaroskBotniaroskBotniarosk

Pyydetyt lisätiedot tarjouspyyntöön vaarallisten jätteiden noudosta ja käsittelystä

 

1. VAK-hyväksynnän dokumentit;

Tässä viitataan lakiin "Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta" Ajoneuvon on oltava lain edellytyksien mukaan VAK-hyväksytty ja siinä tulee olla määräysten mukainen varustus.

 

2. Kuljetuslupa

Kuljettajalla tulee olla ADR -ajolupa