Botniarosk

Tietoa yhtiöstä

 

Oy Botniarosk Ab on kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätehuoltoyhtiö.
Oy Botniarosk Ab huolehtii tämän alueen jätehuollosta jätelain mukaan. Alueella asuu 45 330 henkilöä (31.12.2013).

Tavoitteenamme on saada suurin osa jätteistä hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön kelpaavia jätteitä vastaanotetaan ekopisteillä ja hyötykäyttöasemilla. Vaarallisten jätteiden vastaanotto on hyötykäyttöasemilla. 

Kierrätykseen sopimattomat jätteet loppusijoitetaan siten, että ne eivät aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja. Kotitaloudet lajittelevat jätteen poltettavaan jätteeseen. Poltettava jäte toimitetaan Westenergyn jätevoimalaan, jossa se voidaan hyödyntää tehokkaasti, turvallisesti ja puhtaasti.  Jäteastian sisältö päätyy jätevoimalan polttoaineeksi, ja siitä saadun energian käyttää Vaasan Sähkö Oy sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.