Jätelautakunta on Botniarosk Oy:n toimialueen kuntien yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukuntana toimii Teuva. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelautakunnassa. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksessa tai virkamiespäätöksinä.

Lautakunnan tehtäviä

Lautakunnan tehtäviä ovat mm.

  • päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisista
  • kuljetusjärjestelmästä päättäminen
  • päättää mihin keräyspaikkaan jätteet viedään
  • jätemaksutaksan hyväksyminen
  • päättää kunnallisen jätemaksun määräämisestä ja huomautuksista jätemaksua vastaan
  • päätökset jätemaksun määräämisestä

 

Suupohjan jätelautakunnan nettisivulle