Botniarosk

 

EKOPUNKTEN:

- Glasförpackningar

- Metallförpackningar

- Papper

 

 

ÅTERVINNINGSSTATIONEN:

- Farligt avfall

- Elapparater

- Metall, betong, trä, deponiavfall

-Skrymmande brännbart avfall

osv.

AVFALLSCENTRALEN:

- Stora avfallsmängder

* nyttoavfall

* deponiavfall

-Asbest