Botniarosk

Avfallsnämnden 

Avfallsnämnden är Oy Botniarosk Ab:s medlemskommuners gemensamma nämnd, för vilken Östermark är värdkommun. Avfallsnämnden beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ska skötas av kommunerna. Medlemskommunerna ansvarar själva för övervakningen av avfallshanteringen.

Avfallsnämndens uppgifter

 • beslutar om insamlingsplatserna för avfallet
   
 • beslutar om avfallstransporterna
   
 • beslutar om avfallshanteringsbestämmelserna, dock inte övervakningen
   
 • beslutar om den kommunala avfallsavgiften och anmärkningar om den
   
 • beslutar om betalning och återbetalning av kommunala avfallsavgifter

 

Avfallsnämndens adress
Östermark kommun/ avfallsnämnden
PB 25 (Porvarintie 26 A)
64701 ÖSTERMARK

 

Internetsidor