Botniarosk

Avfallskärlens tömning sköts av:

Kontakta ditt lokala avfallstransportbolag i ärenden som gäller tömning av hemmets avfallskärl.

                             

STORÅ:

Oy Retex Ab

JURVA:

Suupohjan Kuljetus Oy

BÖTOM:

Oy Retex Ab

KASKÖ:

Oy Närpes Renhållning Ab   

Oy Retex Ab

KAUHAJOKI:

Suupohjan Kuljetus Oy

 

KRISTINESTAD:

Oy Närpes Renhållning Ab

Oy Retex Ab

NÄRPES:

Oy Närpes Renhållning Ab

Oy Retex Ab

ÖSTERMARK:

Suupohjan Kuljetus Oy

Avfallstransportbolagens kontaktuppgifter:

Oy Närpes Renhållning Ab  (Kaskö, Kristinestad, Närpes)
tfn (06) 224 2494, 0500 562 664

Oy Retex Ab  (Storå, Bötom, Kaskö, Kristinestad, Närpes)
tfn 0400137100, 010 421 4500

Suupohjan kuljetus Oy  (Jurva, Kauhajoki, Östermark)
tfn 0500 166 418