Botniarosk

Sortera ditt avfall

Avfallssortering är viktigt för att så stor del som möjligt av avfallet ska kunna återvinnas. Målsättningen är att enbart sådant material som inte kan återvinnas som material eller energi ska läggas på deponin. Särskilt viktigt är det att sortera farligt avfall för sig, så att farliga ämnen inte hamnar i naturen eller på deponin.

Avfall är lättast att sortera direkt där det uppkommer. Hemma kan man till exempel ha separata kärl för papper, metall och glas där man lägger avfallet innan man lämnar det till ekopunkten. En färdigt sorterad last underlättar och påskyndar besöket även på återvinningstationen.