Botniarosk

IDENTIFIERA ASBEST

Asbest består av mineralfibrer med hög hållfasthet och användes i byggmaterial under perioden 1922?1992 och särskilt mycket på 60?70-talet. Asbest orsakar cancer, och på grund av att asbestfibrerna är så små tränger de enkelt genom andningsorganens skyddsmekanismer och lagras permanent i lungorna. I Finland är rivning av asbest tillståndspliktigt sedan 1988, och tillverkning och användning av asbesthaltiga produkter är förbjudet sedan början av 1994.

Vad är asbest?

Enligt statsrådets beslut om asbestarbete klassificeras en produkt som asbesthaltig om den innehåller mer än 1 procent asbest eller om asbest förekommer i en sådan form att den kan ge upphov till asbestdamm.Som asbestavfall hanteras även skyddsväggar, overaller, andningsskydd och filter i utrustningar som har använts i asbestrivningsarbete.

Asbest finns i isolering kring gamla värmeledningar och ventilationskanaler, i brand-, fukt- och ljudisolering, golv- och takplattor, fasadbeläggningar och gamla pappbeläggningar (takpapp tillverkad före 1980). Bland annat följande varumärken innehåller asbest: Minerit, Vartti, Eternit och Luja.


Gammal takbeläggning innehåller vanligtvis asbest.

Vart ska asbest lämnas?

Asbest tas emot på avfallscentralen i Östermark, adress: Horontie 526. Ring till Kari Simpura 0443808991.

På första bilden förpackat asbestavfall. Ofta läggs mindre föremål i påsar, till exempel filter, skyddskläder och liknande som har använts i asbestarbete. På den andra bilden har en golvmatta som innehåller asbest rullats in i plast. Båda påsarna har förslutits omsorgsfullt och försetts med varningstexter.

 

För anvisningar och information om bestämmelserna, se till exempel Arbetarskyddsförvaltningens hemsida www.tyosuojelu.fi-->Svenska --> Vilka krav ställs på arbetsmiljön --> Asbest.