Botniarosk

Ny praxis för företagens avfallshantering träder i kraft vid ingången av 2020

I och med att avfallslagen revideras införs också ny praxis för företag. Om företaget har en giltig kundkontoavtal kan avfallsverket ta emot avfall i andra hand.

I och med reformen måste avfallsinnehavare leta efter avfallshanteringstjänster som fungerar på marknadsvillkor på dataplattformen Materialtorget (materiaalitori.fi) innan de kan begära service av Botniarosk Ab på grund av marknadsbrist. Bristande utbud av privata tjänster är redan nu en förutsättning för kommunala avfallshanteringstjänster i andra hand. Ett företag kan begära kommunal avfallshantering i andra hand av en kommunal avfallsanläggning endast om företaget inte får tag i en skälig tjänst på marknadsvillkor på Materialtorget inom 14 dygn från det att annonsen publicerades. Skyldigheten att använda Materialtorget gäller inte sådana kommunala avfallshanteringstjänster i andra hand som underskrider värdet av 2 000 euro per år.
Kommunen är primärt skyldig att ordna hanteringen av avfall från boende och av kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet. Kommunen har dessutom ett visst ansvar för att ordna mottagning och behandling av farligt avfall. Kommunen är också skyldig att i andra hand ordna avfallshantering för aktörer som inte omfattas av det primära ansvaret, till exempel för företagens avfall, om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av privata tjänster och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

Mer information:
www.materiaalitori.fi
www.motiva.fi/materiaalitori