Botniarosk

Företagens avfallshantering

Avtal om tömning av avfallskärlen ingås direkt med avfallstransportföretaget.

Återvinningsstationen tar emot samma typ av avfall av både företag och hushåll, men en del av det avfall som är avgiftsfritt för hushållen är avgiftsbelagt för företagen. Se avgifterna i återvinningsstationernas prislista. Ekopunkterna är inte avsedda för avfall från företag.

 

Företag kan även lämna sitt avfall till avfallscentralen, dit det även annars levereras stora avfallslass. Klicka här för en förteckning över vilka typer av avfall som tas emot samt prislista.

 

När kunden levererar avfall till avfallscentralen i Östermark fyller denne i ett kundkort. I kundkortet godkänner kunden Oy Botniarosk Ab:s sorteringsanvisningar och den senast fastställda prislistan. Ett nytt kort fylls bara i om uppgifterna har ändrats.

Över varje lass som levereras till avfallscentralen fyller man i en överlåtelsehandling.  Avfallsproducenten undertecknar överlåtelsehandlingen innan avfallstransportföretaget levererar lasset till avfallscentralen. Överlåtelsehandlingar fås av transportföretagen och på avfallscentralen.