Botniarosk

Allmänt om sommarstugornas avfallshantering

Inom Botniarosks område ska sommarstugornas avfallshantering vara ordnad på samma sätt som för stadigvarande bostäder. Avfallet sorteras i brännbart avfall, nyttoavfall och farligt avfall samt i el- och elektronikavfall.

 

Hur ska jag ta hand om det brännbara avfallet på min sommarstuga?

Det finns ett flertal alternativ att välja mellan, beroende på hur mycket du vistas på din sommarstuga och var den ligger.

  • Om du vistas mycket på din sommarstuga och det finns en väg dit lönar det sig att skaffa ett eget avfallskärl. Då avtalar du med ett avfallstransportföretag om tömning av kärlet under den tid som du vistas på stugan.

  • Om du vistas mer sporadiskt på sommarstugan och det finns en granne i närheten kan du skaffa ett gemensamt avfallskärl tillsammans med grannen. Sydöterbottens avfallsnämnd meddelas skriftligen på en särskild blankett som undertecknas av användarna av avfallskärlet.

  • Om du vistas sporadiskt på sommarstugan kan du även testa den nya serviceform med låsförsedda kärl som Botniarosk har infört på prov: sommarstugeägare kan kvittera ut en nyckel mot pant ochgöra sig av med sitt brännbara avfall vilken tid som helst på dygnet. Låsförsedda kärl för de sommarboendes brännbara avfall finns vid 22 av våra ekopunkter. För användningen av avfallskärlen betalas en årsavgift i samband med ekoavgiften på hösten. Övrigt avfall lämnas enligt tidigare modell till våra återvinningsstationer samt metall, papper och glas till ekopunkterna.

  • Om sommarstugan ligger i ett område med många sommarstugor eller annan bebyggelse är ett gemensamt avfallskärl ett bra alternativ. Till exempel sommarstugeföreningar, väglag, byaföreningar och liknande kan fungera som innehavare av det gemensamma avfallskärlet. Innehavaren meddelar skriftligen till Sydöterbottens avfallsnämnd vem som har rätt att använda avfallskärlet.

  • Om du vistas sporadiskt på sommarstugan kan du lämna det brännbara avfallet till återvinningsstationen. Sommarstugeägare kan året runt lämna sitt brännbara avfall till återvinningsstationerna under deras öppettider mot en avgift.

  • Om sommarstugan ligger nära ditt hem kan du lägga det sorterade avfallet i hemmets avfallskärl. Om avståndet till ditt hem är kortare än avståndet till återvinningsstationen eller om hemmets avfallskärl är ett naturligare val på grund av transportförbindelserna kan du ta hem avfallet och lägga det i hemmets avfallskärl, förutsatt att avfallstransporten är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Övrigt avfall

Glas, metall och papper sorteras på sommarstugan och lämnas till ekopunkten. Farligt avfall, el- och elektronikavfall samt annat nyttoavfall lämnas till återvinningsstationen under dess öppettider.