Botniarosk

Kompostering     

Ungefär hälften av allt hushållens avfall är biologiskt nedbrytbart och med andra ord även komposterbart. Vid kompostering kan man skilja på hushålls- och trädgårdsavfall. Trädgårdskomposten används uteslutande för trädgårdsavfall. Trädgårdskomposten kan bestå av en enkel låda som man lätt snickrar ihop själv. En bioavfallskompost används om man vill kompostera allt organiskt avfall, det vill säga matavfallet. Här måste man tänka på att använda en speciell, för ändamålet avsedd behållare för att skadedjur inte ska komma åt innehållet.

Fördelar med kompostering
Mängden avfall som läggs i avfallskärlet minskar. Tömningsintervallet för brännbara avfallskärlet kan förlängas upp till 8 veckor. Kompostjorden är ett bra jordförbättringsmedel till odlingarna i trädgården.

Hur fungerar en kompost?
I komposten finns miljontals mikroorganismer samt maskar och småkryp. Vårt bioavfall blir deras mat. En mask kan t.ex. äta en tredjedel av sin vikt per dag, men den väntar gärna tills bakterier och svamp har påbörjat nedbrytningen. Precis som vi människor behöver mikroorganismerna och de andra småkrypen en rätt sammansatt kost samt vatten och luft för att kunna fungera.

Komposterbart material kan delas in i kolrikt och kväverikt avfall. För att få en snabb och fullständig nedbrytning i komposten är balansen mellan dessa viktig. Bioavfallet består till största delen av kväverikt material, och det material som används som strömaterial är kolrikt. En tumregel är att lägga i hälften så mycket strömaterial som bioavfall. Matrester innehåller mycket vatten, vilket leder till att komposten blir för kompakt. Därför är det viktigt att uppluckrande strömaterial läggs mellan skikten av bioavfall.

Till vad används kompostjord?
Kompostjord är ett mycket bra jordförbättringsmedel. Den binder fukt, luckrar upp jorden och tillför näringsämnen. Om man vill använda kompostjord till plantering i krukor och som blomjord måste den blandas med vanlig jord. Ren kompostjord är för kraftig (den innehåller för mycket näring) och kan skada växternas rötter. Blanda en del kompostjord med fem delar vanlig jord.

Komposteringsguide för trädgårdsavfall (pdf)

Komposteringsguide för matavfall, dvs. bioavfall (pdf)

Komposteringsguide för dass/klosett (på finska)