Botniarosk

Återvinningsstationer

På Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde finns en återvinningsstation i varje kommun. På återvinningsstationerna mottas under deras öppettider farligt avfall och återvinningsbart avfall. På återvinningsstationerna finns alltid en person på plats som hjälper till och ger råd under stationernas öppettider.

Återvinningsstationen med omgivning hålls alltid städad. Därför är det ytterst viktig att stationernas öppettider följs och att ingenting lämnas utanför porten. Mottagning av farligt avfall och nyttoavfall på återvinningsstationerna är avgiftsfritt för hushåll och fritidsbostäder (ingår i ekoavgiften).