Botniarosk

På avfallscentralen i Östermark emottas stora avfallsmängder

I de fall då hushållets avfall inte hör hemma i det egna avfallskärlet eller på ekopunkten lämnas avfallet i första hand till återvinningsstationen. Till avfallscentralen lämnas avfall när

det är fråga om:

  • över 3 m³ trä, metall och stort brännbart avfall
  • över 1 m³ deponiavfall, betong och tegel, samt gips
  • över 50 l takfilt
  • trädstubbar
     
  • Avfallscentralen tar INTE emot farligt avfall, förutom då det är fråga om asbest över 30 liter eller impregnerat trä över 1 m³

Vid avfallscentralen betalar man för avfallet per ton + vågavgift. Avfallscentralens prislista För en blandad last debiteras man för osorterat avfall samt en särskild sorteringsavgift. Om lasten består av flera olika typer av avfall är det bra att använda en flerfackscontainer för att avfallet inte ska blandas vid lämning. Flerfackscontainrar och rullflak kan man till exempel fråga efter hos det lokala transportbolaget. Transportbolagens kontaktuppgifter

 

Då man kommer till avfallscentralen med ett avfallslass går man till väga på följande sätt:

1. Kör upp på vågen

2. Tryck på knappen med en klocksymbol, så får du kontakt med kontrollrummet

3. Vänta på instruktioner

 

Om du är osäker på om avfallslasten hör hemma på återvinningsstationen eller avfallscentralen kan du alltid ringa Botniarosks kontor och fråga om råd, tfn 020 766 1440.

Till avfallscentralen kommer i första hand tranportföretagens bilar med brännbart hushållsavfall för omlastning samt andra stora fordon t.ex. för tömning av återvinningsstationernas containrar.

Deponiavfallet läggs på avfallscentralens deponi. På avfallscentralen mellanlagras också det nyttoavfall som har samlats in från ekopunkterna och återvinningsstationerna. På avfallscentralen krossas även bland annat trä, glas och betong.

 

  Avfallscentralens öppettider:
   må-ons 8.00-17.00
   to 8.00-18.00
   fre 8.00-16.00

 

  Adress:
   Horontie 526
   64700 Teuva