Botniarosk

Brännbart avfall

Brännbart avfall är matavfall samt avfall som inte lämpar sig för återvinning och som kan förbrännas i avfallskraftverket. Brännbart avfall uppstår dagligen, till exempel i form av plast, matrester, kläder osv.

Tillslut soppåsen ordentligt och lägg den i avfallskärlet.

 

Brännbart avfall innehåller:

 

 • torkad, skämd mat
 • frukt-, grönsaks- och äggskal
 • kaffesump och -filter, tepåsar
 • hushållspapper, vått eller smutsigt papper och papp, presentpapper, plast
 • blöjor, bindor, alla hygienartiklar
 • smink, kosmetika
 • cd-skivor och -fodral, kassetter
 • pennor, leksaker, borstar
 • kläder, skor, väskor
 • gummi och läder
 • cigarettfimpar och kall aska

 

Tömning av avfallskärlet

Minst varannan vecka. Vintertid kan tömningsintervallet vara var fjärde vecka om avfallet får plats i avfallskärlet. Om hushållets bioavfall, det vill säga matavfall, komposteras i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet för kärlet för brännbart avfall förlängas till högst åtta veckor.

Behandling av det brännbara avfallet

Avfallskärlet töms av ett avfallstransportföretag, som kör det brännbara avfallet till avfallscentralen i Östermark. Vid avfallscentralens omlastningsstation pressas avfallet i containrar. Containrarna transporteras med långtradare (tre containrar åt gången) till Westenergys avfallskraftverk i Korsholm.

Westenergy

Botniarosk är delägare i Westenergy som byggts i Korsholm. Westenergy är ett avfallskraftverk som förbränner avfall som inte duger att återanvändas men som kan brännas. Avfallskraftverket kan effektivt bränna avfall utan att förorena miljön så att så mycket energi som möjligt utvinns ur avfallet. Westenergy producerar en tredjedel av den fjärrvärme som behövs för värmenätet i Vasa, och dessutom el.

Den 6.8.2012 brann de första soporna i Westenergys avfallsförbränningsanläggning.

Bilder: Johan Hagström

Till Westenergys hemsida