Botniarosk

Ekopunkter

Ekopunkternas placering hittar du www.kierratys.info

På Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde finns ca 100 ekopunkter. På ekopunkterna mottas:

Glasförpackningar: färgade och ofärgade glasburkar och -flaskor

Mindre metallföremål: konservburkar, dryckesburkar av aluminium, aluminiumformar och -folie, kastruller, stekpannor, tomma sprayburkar av metall, tomma målarburkar av metall, tändstift

Papper: Dags- och veckotidningar, reklam, pocketböcker, böcker med hård pärm tas emot utan pärm.

 

På Rinki-ekopunkterna mottas också:

- Kartongförpackningar

- I Kauhajoki plastförpackningar

 

Det är förbjudet att lämna annat avfall på ekopunkten eller i dess närmiljö.