Botniarosk

 

Vastaanottomaksut jätekeskuksessa

1.1.2019

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

• Mikäli jätekuorman sisältö ei vastaa ilmoitettua jätelajia tai kuorma sisältää useita jätelajeja, todetaan kuorman sisältö lajittelemattomaksi jätteeksi ja jätteestä laskutetaan lajittelemattoman jätteen käsittelyhinta ja lajittelumaksu. Kuormasta kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja.
• Mikäli jätekuormassa on vaarallista jätettä, peritään vaarallisen jätteen lajittelusta  84 € + alv + vaarallisen jätteen käsittelyhinta, mikäli se ylittää 17 € sekä muusta kuormasta kaksinkertainen käsittelymaksu. Kuormasta kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. 
• Tarkastuspöytäkirja lähetetään asiakkaan kotipaikan valvovalle viranomaiselle aina jos kuormassa on ollut vaarallista jätettä, muissa tapauksissa harkinnan mukaan.