Botniarosk

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

24.09.2020 10:28:44

EKOPISTEMETALLISTA 91 % ON OIKEIN LAJITELTU

Kuluneen kesän aikana Botniaroskilla tutkittiin miten hyvin asiakkaat ovat osanneet lajitella ekopisteillä vastaanotettavan metallin. Tutkittavana olivat Botniaroskin omilla ekopisteillä olevien metalliastioiden sisältö.

Metalli pääsääntöisesti tunnistetaan
Tutkimuksessa kävi ilmi, että lajitteluosaaminen on alueella melko vahvalla pohjalla. 91 painoprosenttia metalliastian sisällöstä oli metallin kierrätykseen soveltuvaa materiaalia. Eniten astioissa oli erilasia metallipakkauksia kuten tölkkejä ja purkkeja, sekä muuta metallinkierrätykseen kelpaavaa kuten foliokääreitä, paistinpannuja ja nauloja. Kaikesta näistä saadaan materiaalit talteen ja raaka-ainetta uusien metallituotteiden valmistukseen.

Väärin lajiteltua jätettä oli astioissa yhdeksän painoprosenttia. Lasipurkkeja tuli vastaan jokunen, ja niiden osalta kyse saattoi olla inhimillisestä erehdyksestä. Lasipakkausten keräysastia kun on ihan lähellä metalliastiaa. Sähkölaitteita löytyi myös muutama, mm. aurinkokennolla toimivia lamppuja, jotka vastaanotetaan maksutta hyötykäyttöasemalla sähkölaitteina.

Kolmasosa metalliin kuulumattomasta jätteestä luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi. Metalliastioihin oli laitettu esimerkiksi paristoja sekä aerosolipulloja ja maalipurkkeja, joissa oli vielä sisältöä. Aerosolit ja maalinloput vastaanotetaan hyötykäyttöasemalla ja vastaanotto on kotitalouksille maksutonta, sisältyen ekomaksuun. Paristot on hyvä teipata ja viedä kaupan keräyslaatikkoon tai hyötykäyttöasemalle.

Metalliastioihin oli eksynyt vähäisiä määriä myös muovipakkauksia, kuten kissanruokapusseja, sipsi- ja kahvipusseja. Vaikka pusseissa on metalliväri, koostuvat ne silti suurelta osin muovista. Pussien metallipitoisuus on helppo testata rypistystestillä: jos esimerkiksi jugurttipurkin kansi jää kurttuun, käy se silloin laittaa metalliin. Jos kansi sen sijaan palautuu ennalleen, on siinä enemmän muovia ja oikea osoite muovipakkaukselle on silloin poltettava jäte tai muovipakkausten keräysastia.

Miten tutkimus tehtiin
Tutkimuksessa selvitettiin miten hyvin Botniaroskin ekopisteiden metallijäte on lajiteltu. Ekopisteiden tyhjennyskierroksen jälkeen auto toi ekopistemetallikuormat jätekeskukseen, missä kuormista otettiin kokoomanäytteet, jotka lajiteltiin ja punnittiin. Tutkittavat otokset suunniteltiin siten, että kaikista toimialueen kuntien ekopisteiltä saatiin näytteitä. Yhteensä jätettä punnittiin ja lajiteltiin noin 2400 kiloa.