Botniarosk

Kunnan vastuulla olevan jätehuollon sekä
ekomaksupalvelujen liikevaihdon ja kulujen jakauma

Jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kunnan on myös tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Tiedot jätetaksasta, maksun kertymästä ja sen käytöstä on oltava saatavilla tietoverkossa.

Kunnan jätetaksan perusteet on vahvistettu Suupohjan jätelautakunnan 2.11.2016 hyväksymässä taksassa.

Liikevaihto koostuu pääasiassa jätteenkäsitelymaksuista ja menot ulkopuolisista palveluista, joihin sisältyy kuljetukset, käsittelymaksu jne.

 

Ekomaksupalvelujen tulot koostuvat pääasiallisesti ekomaksuista ja kulut hyötykäyttöasemien ylläpidosta ja niillä vastaanotettujen jätteiden kuljetuksista ja käsittelystä.